מדיניות פרטיות

בית > מדיניות פרטיות

מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

מדיניות פרטיות זאת הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה. בעת שימוש באתר או בשירותים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או התעניינת בהם, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיוצ"ב. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית וההצעות והשירותים שעניינו אותך.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים של החברה או בעת רכישת מוצרים בה, החברה תבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

• לאפשר להשתמש בשירותים השונים שהחברה מציעה;

• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים;

• לצורך בקרה ובדיקות סטטיסטיות;

• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

• לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים;

• כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך, בהתבסס על מיקומך והאתרים שביקרת בהם.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

• • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות החברה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;

• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;

• אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

• אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מאגרי מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל info@yalla-fitness.com.

Iבנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שונות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

אתר החברה עלול להכיל לינקים לאתרים חיצוניים, המציעים מגוון שירותים מגוונים, שבבעלות ומופעלים על ידי צדדים שלישיים. שירותים אלה אינם חלק ממדיניות פרטיות זאת ועל המתעניינים לבדוק תנאי פרטיות של צדדים שלישיים אלה. מובהר בזאת כי החברה אינה תהיה אחראית באינטרקציה שבין משתמשיה לצדדים השלישיים כאמור לעיל.

Made on
Tilda